วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

การใช้ In, on, at preposition

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกคนนะคะ

in, on, at เป็น preposition(คำบุพบท)ที่เราใช้กันบ่อยที่สุด
แต่ยังไงก็ยังมีหลายคนที่อาจสับสนกับวิธีการใช้คำเหล่านี้ [แม้แต่ฝรั่งก็ยังมีหลุดเลยคะ =P ]

จะขอแยกอธิบายเป็น 2 กรณีนะคะ
- ใช้เพื่อบอกเวลา
- ใช้เพื่อบอกสถานที่

1. การใช้ in, on,at เพื่อบอกเวลา
     1.1 in จะใช้กับ เดือน, ปี, ฤดูกาล, ช่วงเวลา(เช้า,บ่าย,เย็น), ระยะเวลา(ในอนาคต)
           เช่น in July, in 2010, in summer, in the morning, in two weeks
     1.2 on จะใช้กับ วัน(จันทร์,อังคาร,พุธ, ...) , วันที่, วันสำคัญ
 เช่น on Sunday, on the 11th of July, on Christmas
     1.3 at จะใช้กับ เวลา(ที่เจาะจง), สำนวนเฉพาะ
 เช่น at 6 o'clock,at night, at midnight, at noon, at first, at last, at once

2. การใช้ in, on, at เพื่อบอกสถานที่
     2.1 in ใช้เพื่อระบุถึง "ภายใน" ของสถานที่นั้น ๆ, ใช้กับประเทศ, ใช้กับทวีป
 เช่น in the room, in the car, in the picture, in bed, in town, in Thailand, in Asia
     2.2 on ใช้เพื่อระบุตำแหน่งว่าอยู่ "บน" สถานที่นั้น ๆ, ใช้กับสำนวนต่าง ๆ
 เช่น on Silom Road, on the train, on the second floor, on the wall, on the river(ริมแม่น้ำ), on television(ทางโทรทัศน์), on the way home(ในระหว่างทางกลับบ้าน)
     2.3 at ใช้กับ บ้านเลขที่, ตำแหน่งย่อย ๆ, ตำแหน่งเจาะจง
 เช่น at 55/55, at home, at work, at the door, at page 10, at the corner

จริง ๆ แล้ว prepositions ยังมีอีกหลายคำนะคะ แต่ 3 คำนี้เราจะพบและใช้กันบ่อยที่สุด
แนะนำให้ฝึกพูดฝึกใช้บ่อย ๆ ให้ชินคะ .. ค่อนข้างได้ผลมากกว่าการท่องจำ .. สู้ ๆ คะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น